bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Athena Pallas Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Athena Pallas Village - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Athena Pallas Village е един от най-популярните хотели на Ситония сред българските туристи. Хотелът е с много голяма озеленена и поддържана територия. Athena Pallas Village е подходящ за семейна почивка и за хора, които търсят спокойствие и не държат на пясъчна плажна ивица. Хотелът работи целогодишно, което го прави идеално място дори за посрещане на Нова Година.

Местоположение на Athena Pallas Village, Халкидики

Athena Pallas Village се намира на самия бряг на морето в изключително живописна зелена част на Ситония, в близост до защитена местност, до която се стига по красивия път по западното крайбрежие на полуострова. Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100-на метра от хотела, през странична улица с подлез.

Удобства в Athena Pallas Village

Този апартхотел със СПА център предлага също детски басейн и тенис кортове. Осигурени са бизнес услуги, сватбени услуги, съдействие при организирането на туристически обиколки, резервации на билети и обмяна на валута. Паркингът на място е безплатен.

Стаи и настаняване в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village предлага разнообразни възможности за настаняване, които могат да задоволят всяка една прищявка. Стандартните стаи са относително семпли и малки за хотел от категория 5*****, но мебелирани с много вкус и внимание. Стандартните стаи максимално могат да съберат двама възрастни и едно дете. Двойните стаи супериор са малко по-големи и могат да подслонят до трима възрастни. Фамилните стаи са предназначени за четиричленни семейства. За по-взискателните гости има отделни мини комплекси с мезонети със собствен басейн и паркинг към всеки един - там интериора е решен в дърво и камък, има камина в централното помещение, което ги прави фаворити за зимния сезон.

Хранене, ресторанти и барове в Athena Pallas Village

Голямо разнообразие от вкусове, специалнa скара и зрели сирена на свежи салати и вкусни макаронени изделия, всички измити с внимателно подбрани вина. И да не забравяме различни лакомства сладкарски от пекарната на Athena Pallas Village! Основният ресторант Doxato предлага богата закуска и вечеря на шведска маса. Регионални ястия се сервират в таверна Aegean Taste, която е с изглед към очарователната зона около басейна. В близост до басейна ще откриете и 3 снек-бара. Обслужването в основния ресторант е изключително добро.

Почивка и забавления в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village разполага с основен ресторант, таверна с гръцка и средиземноморска кухня, а-ла-карт ресторант, лоби бар, 6 снек бара (3 бара при басейна, бар на плажа, витамин бар, основен бар), открит плувен басейн, закрит плувен басейн, център за красота, лекарски кабинет, мини маркет, павилион за вестници, магазин за сувенири, бижутериен магазин, обменно бюро, химическо чистене и гладене, безжичен интернет достъп, зала за телевизионни игри, сейф на рецепция, безплатен паркинг. Освен стандартните компоненти за всяка хотелска инфраструктура тук има два параклиса, център с магазинчета, дори земеделски музей.

За децата

Детски басейн, детски кът.

Плаж

Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100на метра от хотела, през странична улица с подлез. Чадъри и шезлонги – платено.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1168лв
993лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1752лв
1402лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1752лв
1489лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
779лв
623лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1558лв
1246лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2485лв
2112лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
745лв
634лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
783лв
666лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
584лв
467лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
745лв
634лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4696лв
3757лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5592лв
4753лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2013лв
1711лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3201лв
2721лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3727лв
3168лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3727лв
3168лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1168лв
935лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4696лв
3992лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2108лв
1792лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4348лв
3510лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
2013лв
1711лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6403лв
5442лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3106лв
2485лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1242лв
994лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1739лв
1466лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-16%
2982лв
2535лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2796лв
2377лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5602лв
4762лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1921лв
1633лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5964лв
5069лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1921лв
1633лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2026лв
1722лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2780лв
2363лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
973лв
779лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
973лв
779лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5124лв
4161лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-19%
4348лв
3479лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1739лв
1392лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3727лв
2982лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
6212лв
5280лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7829лв
6655лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1634лв
1389лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
6050лв
5143лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7869лв
6689лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1921лв
1633лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3025лв
2571лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4322лв
3673лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
8643лв
7347лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4802лв
4082лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3025лв
2571лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
973лв
779лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1242лв
994лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3727лв
2982лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1491лв
1205лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-19%
1242лв
1031лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
4441лв
3775лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4348лв
3696лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3355лв
2852лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5367лв
4562лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
8947лв
7605лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
497лв
422лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4348лв
3696лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3019лв
2566лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5467лв
4647лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
6721лв
5713лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8003лв
6803лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2881лв
2449лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4322лв
3673лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5602лв
4762лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5122лв
4354лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
28615лв
24323лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1921лв
1633лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
864лв
735лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3201лв
2721лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
6403лв
5442лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3201лв
2721лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4219лв
3586лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
8085лв
6872лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7380лв
6273лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7368лв
6263лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2434лв
2069лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
8441лв
6952лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
1363лв
1090лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1168лв
935лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
779лв
623лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
973лв
779лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
973лв
779лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
584лв
467лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1558лв
1246лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1222лв
978лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2982лв
2385лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1988лв
1590лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1739лв
1404лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-19%
6212лв
5156лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
1242лв
1019лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1491лв
1242лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
4696лв
3925лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-16%
4348лв
3665лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-16%
3479лв
2957лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5367лв
4562лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3019лв
2566лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3727лв
3168лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
21244лв
18058лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2236лв
1901лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2684лв
2281лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2684лв
2281лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5467лв
4647лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
497лв
422лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3727лв
3168лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3727лв
3168лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3106лв
2640лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3741лв
3180лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
8247лв
7010лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2796лв
2377лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4707лв
4001лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4406лв
3745лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3125лв
2656лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4219лв
3586лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4539лв
3858лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2169лв
1844лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5762лв
4898лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5762лв
4898лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2593лв
2204лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3842лв
3265лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3025лв
2571лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6438лв
5473лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4292лв
3648лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3577лв
3040лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3457лв
2939лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3842лв
3265лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4482лв
3809лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4482лв
3809лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4482лв
3809лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
14308лв
12161лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1281лв
1088лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1601лв
1361лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3201лв
2721лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3201лв
2721лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5186лв
4408лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
10015лв
8513лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
640лв
544лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1281лв
1088лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6050лв
5143лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3025лв
2571лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2098лв
1783лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3268лв
2778лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3622лв
3079лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4071лв
3460лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
7829лв
6655лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
6212лв
5280лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6833лв
5808лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2236лв
1901лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2796лв
2377лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4348лв
3696лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5591лв
4752лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
745лв
634лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
745лв
634лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7829лв
6655лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
497лв
422лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1197лв
1017лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1276лв
1084лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
779лв
662лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
973лв
827лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1363лв
1158лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
584лв
496лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
389лв
331лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1363лв
1158лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
195лв
165лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1363лв
1090лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
973лв
779лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1168лв
935лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
5433лв
4347лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3945лв
3156лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3479лв
2783лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4770лв
3863лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
4348лв
3572лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
4348лв
3634лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-16%
5034лв
4279лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4430лв
3766лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4531лв
3851лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3356лв
2853лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2013лв
1711лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4699лв
3994лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6343лв
5392лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
8155лв
6932лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5034лв
4279лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4531лв
3851лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3021лв
2567лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4564лв
3880лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4027лв
3423лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8454лв
7186лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7023лв
5969лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
8585лв
7297лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4640лв
3944лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4322лв
3673лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4444лв
3777лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2771лв
2356лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2451лв
2084лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2131лв
1811лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1811лв
1539лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5119лв
4351лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2709лв
2302лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2167лв
1842лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1896лв
1612лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1947лв
1655лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1354лв
1151лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1083лв
921лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1934лв
1644лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1504лв
1279лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1290лв
1096лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Athena Pallas Village, Athena Pallas Village halkidiki, Athena Pallas Village sithonia, Athena Pallas Village sitonia, Athena Pallas Village elia nikitis, Athena Pallas Village greece, Athena Pallas Village гърция, Athena Pallas Village ситония, Athena Pallas Village елиа никити, Athena Pallas Village 2024, Athena Pallas Village цени, Athena Pallas Village мнения, Athena Pallas Village цени 2024, Athena Pallas Village лято 2024, Athena Pallas Village ранни записвания, Athena Pallas Village last minute, Athena Pallas Village hotel, Athena Pallas Village hotel halkidiki, Athena Pallas Village hotel sithonia, Athena Pallas Village hotel sitonia, Athena Pallas Village hotel elia nikitis, Athena Pallas Village hotel greece, Athena Pallas Village hotel гърция, Athena Pallas Village hotel ситония, Athena Pallas Village hotel елиа никити, Athena Pallas Village hotel 2024, Athena Pallas Village hotel цени, Athena Pallas Village hotel мнения, Athena Pallas Village hotel цени 2024, Athena Pallas Village hotel лято 2024, Athena Pallas Village hotel ранни записвания, Athena Pallas Village hotel last minute, атина палас вилидж, атина палас вилидж гърция, атина палас вилидж ситония, атина палас вилидж елиа никити, атина палас вилидж цени, атина палас вилидж мнения, атина палас вилидж цени 2024, атина палас вилидж лято 2024, атина палас вилидж ранни записвания, хотел атина палас вилидж, хотел атина палас вилидж гърция, хотел атина палас вилидж ситония, хотел атина палас вилидж елиа никити, хотел атина палас вилидж цени, хотел атина палас вилидж мнения, хотел атина палас вилидж цени 2024, хотел атина палас вилидж лято 2024, хотел атина палас вилидж ранни записвания