bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Athena Pallas Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Athena Pallas Village - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

379лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1692лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
967лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1306лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро

Athena Pallas Village е един от най-популярните хотели на Ситония сред българските туристи. Хотелът е с много голяма озеленена и поддържана територия. Athena Pallas Village е подходящ за семейна почивка и за хора, които търсят спокойствие и не държат на пясъчна плажна ивица. Хотелът работи целогодишно, което го прави идеално място дори за посрещане на Нова Година.

Местоположение на Athena Pallas Village, Халкидики

Athena Pallas Village се намира на самия бряг на морето в изключително живописна зелена част на Ситония, в близост до защитена местност, до която се стига по красивия път по западното крайбрежие на полуострова. Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100-на метра от хотела, през странична улица с подлез.

Удобства в Athena Pallas Village

Този апартхотел със СПА център предлага също детски басейн и тенис кортове. Осигурени са бизнес услуги, сватбени услуги, съдействие при организирането на туристически обиколки, резервации на билети и обмяна на валута. Паркингът на място е безплатен.

Стаи и настаняване в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village предлага разнообразни възможности за настаняване, които могат да задоволят всяка една прищявка. Стандартните стаи са относително семпли и малки за хотел от категория 5*****, но мебелирани с много вкус и внимание. Стандартните стаи максимално могат да съберат двама възрастни и едно дете. Двойните стаи супериор са малко по-големи и могат да подслонят до трима възрастни. Фамилните стаи са предназначени за четиричленни семейства. За по-взискателните гости има отделни мини комплекси с мезонети със собствен басейн и паркинг към всеки един - там интериора е решен в дърво и камък, има камина в централното помещение, което ги прави фаворити за зимния сезон.

Хранене, ресторанти и барове в Athena Pallas Village

Голямо разнообразие от вкусове, специалнa скара и зрели сирена на свежи салати и вкусни макаронени изделия, всички измити с внимателно подбрани вина. И да не забравяме различни лакомства сладкарски от пекарната на Athena Pallas Village! Основният ресторант Doxato предлага богата закуска и вечеря на шведска маса. Регионални ястия се сервират в таверна Aegean Taste, която е с изглед към очарователната зона около басейна. В близост до басейна ще откриете и 3 снек-бара. Обслужването в основния ресторант е изключително добро.

Почивка и забавления в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village разполага с основен ресторант, таверна с гръцка и средиземноморска кухня, а-ла-карт ресторант, лоби бар, 6 снек бара (3 бара при басейна, бар на плажа, витамин бар, основен бар), открит плувен басейн, закрит плувен басейн, център за красота, лекарски кабинет, мини маркет, павилион за вестници, магазин за сувенири, бижутериен магазин, обменно бюро, химическо чистене и гладене, безжичен интернет достъп, зала за телевизионни игри, сейф на рецепция, безплатен паркинг. Освен стандартните компоненти за всяка хотелска инфраструктура тук има два параклиса, център с магазинчета, дори земеделски музей.

За децата

Детски басейн, детски кът.

Плаж

Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100на метра от хотела, през странична улица с подлез. Чадъри и шезлонги – платено.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1692лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1246лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1209лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1326лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1692лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1136лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1692лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1894лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1704лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1515лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
758лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1692лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2180лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1762лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4230лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1813лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1450лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2462лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7785лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1209лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3583лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1726лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
967лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2900лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3447лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3021лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1901лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1590лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2954лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3867лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1450лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2175лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4230лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5474лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5449лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2212лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
725лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1209лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1523лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1066лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
609лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1692лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
725лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4568лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3384лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1692лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4924лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6290лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4403лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2835лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2524лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4834лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1371лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
914лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
457лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1450лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4230лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2900лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2417лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
967лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1934лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4568лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1692лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3040лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5885лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5045лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6538лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2417лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1219лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3447лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1934лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3263лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4568лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4230лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2900лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3626лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2417лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1209лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2610лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3626лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1209лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1450лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1450лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2900лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2943лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1557лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7785лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1246лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5885лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4204лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2073лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
9412лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3626лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1692лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2651лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
15953лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3867лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6043лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6526лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3384лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5801лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3626лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4834лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2417лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3916лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1692лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2417лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3021лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6893лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
9847лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2417лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3263лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1708лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3384лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2900лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3263лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3021лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1450лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
553лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7548лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5449лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1557лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5994лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
11322лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1557лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2755лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3639лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5197лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3916лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6719лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5040лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
14771лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1209лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2900лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
967лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1378лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
758лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1398лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1692лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3384лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1958лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4230лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1692лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1958лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1934лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1303лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4230лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6893лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1692лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2417лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2417лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3021лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2900лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2417лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3384лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3021лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3384лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2900лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1209лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4230лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2417лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6768лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3384лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1692лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1450лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3867лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2610лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2284лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2417лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1934лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4230лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1692лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2900лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3384лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1450лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2417лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7179лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
242лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1303лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3916лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
27998лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6526лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3867лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4230лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
20739лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2900лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1934лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1209лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1934лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3916лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4834лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3867лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3384лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3626лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5438лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1209лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2417лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5221лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1305лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4568лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3263лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1934лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3867лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4568лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2417лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2284лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3021лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
967лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2284лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1692лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1762лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3583лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3263лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
745лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4425лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5197лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3939лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1418лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5101лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2180лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2180лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1557лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7006лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4982лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3114лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1868лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2803лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5885лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1868лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2180лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8806лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5294лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1557лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5449лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5045лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8408лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5045лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8408лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5885лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4982лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5885лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1246лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9272лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3388лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2180лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4081лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5509лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5101лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3523лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4756лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3263лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2417лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3916лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3021лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1692лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
732лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1958лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4037лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1430лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1339лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
568лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
758лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
574лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1339лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2557лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2557лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2651лв
29.09-06.10
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1326лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4200лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5735лв
23.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5438лв
23.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3021лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1209лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3591лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2873лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3021лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3186лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3265лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6488лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4924лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2522лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1724лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5880лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5040лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3265лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2900лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
947лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
790лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1045лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Athena Pallas Village, Athena Pallas Village halkidiki, Athena Pallas Village sithonia, Athena Pallas Village sitonia, Athena Pallas Village elia nikitis, Athena Pallas Village greece, Athena Pallas Village гърция, Athena Pallas Village ситония, Athena Pallas Village елиа никити, Athena Pallas Village 2023, Athena Pallas Village цени, Athena Pallas Village мнения, Athena Pallas Village цени 2023, Athena Pallas Village лято 2023, Athena Pallas Village ранни записвания, Athena Pallas Village last minute, Athena Pallas Village hotel, Athena Pallas Village hotel halkidiki, Athena Pallas Village hotel sithonia, Athena Pallas Village hotel sitonia, Athena Pallas Village hotel elia nikitis, Athena Pallas Village hotel greece, Athena Pallas Village hotel гърция, Athena Pallas Village hotel ситония, Athena Pallas Village hotel елиа никити, Athena Pallas Village hotel 2023, Athena Pallas Village hotel цени, Athena Pallas Village hotel мнения, Athena Pallas Village hotel цени 2023, Athena Pallas Village hotel лято 2023, Athena Pallas Village hotel ранни записвания, Athena Pallas Village hotel last minute, атина палас вилидж, атина палас вилидж гърция, атина палас вилидж ситония, атина палас вилидж елиа никити, атина палас вилидж цени, атина палас вилидж мнения, атина палас вилидж цени 2023, атина палас вилидж лято 2023, атина палас вилидж ранни записвания, хотел атина палас вилидж, хотел атина палас вилидж гърция, хотел атина палас вилидж ситония, хотел атина палас вилидж елиа никити, хотел атина палас вилидж цени, хотел атина палас вилидж мнения, хотел атина палас вилидж цени 2023, хотел атина палас вилидж лято 2023, хотел атина палас вилидж ранни записвания